Nafn og tengiliðaupplýsingar eru ekki nauðsynlegar en þó mjög góðar ef þarf nákvæmari skilgreiningu á þessari ábendingu eða koma upplýsingum áleiðis með að eitthvað hafi verið gert.